Fietsenbeleid NS-station Delft

fiets parkeren 16-03-2014

Major irritator. Meest uitgesproken op station, maar ook zeker in de gehele stad zichtbaar. Oorzaak: gelijke behandeling van dagelijkse gebruikers en wekelijks/maandelijks/nooit(?) gebruikers. Dagelijkse fiets-treiners moeten te allen tijde gratis, veilig, prettig en bovenal snel hun fiets kunnen stallen. Dit zijn nl wel de mensen die Delft bereikbaar houden voor automobilisten en transportsector.

geen doorstroming

fiets stoplichten 28-05-2014

Na voor het gevoel een eeuwigheid voor het "eerste" stoplicht gewacht te hebben, mag er wederom voor het tweede gewacht worden, omdat deze net voor je neus op rood springt.

tram verstoord doorstroming

fiets stoplichten 05-06-2014

Hier klopt iets niet met de openbaarvervoer verkeersregeling van bus en/of tram. Regelmatig gaan de tramlichten aan terwijl er niet eens iets aankomt of de tram staat gewoon nog bij de halte te wachten. Maar de normale verkeersafhandelijk wordt wel verstoord, omdat de bus en tram als voorrangs verkeer wordt afgehandeld.

Botsing tussen scooter en fiets

fiets doorstroming 31-10-2014

Driewegenpunt. Onverlichte fiets. Verkeersdrukte in de spits.

Fietsers slaan linksaf

fiets veiligheid 10-09-2015

Als ik over achterom richting station fietst, kom ik vaak in botsing met fietsers die vanaf de Giststraat linksaf slaan (tegen het verkeer in) en geen voorrang verlenen (terwijl de stoeprand doorloopt). Een drempel die duidelijker aangeeft dat de Giststraat een uitrit is en die de fietsers dwingt af te remmen zou zeker helpen.

Fietsstoplichten

fiets stoplichten 31-05-2016

De fietsstoplichten hier staan afgesteld om tegelijk met de autostoplichten op groen te graan. Hierdoor krijg je als fietser wel problemen als je rechtdoor wil en de auto naast je linksaf. Zou het niet logischer zijn om een apart fietsstoplicht te maken dat tegelijk met de voetgangers op groen gaat?

Kruising Papsouwselaan & Mecuriusweg

fiets veiligheid 14-06-2016

Op de kruising tussen de papsouwselaan en de mecuriusweg is een volstrekt onduidelijk en onveilige verkeerssituatie ontstaan sinds de Albert Heijn daar zit. Doordat deze weg de Hoven verbindt met de TU en de voetgangers van tram naar de Albert Heijn lopen is er veel voetganger en fiets verkeer. Echter ontbreekt op deze weg alle weg markering en slaan auto's snel deze weg in daar de Papsouwselaan een doorgaande weg is. Vaak moeten zij weer voorrang verlenen aan het fietspad naast de Papsouwselaan waardoor verkeer daarachter niet kan doorrijden en fietsers tussen de auto's door proberen te piepen. Het is afwachten tot hier het eerste ongeluk gebeurd. De makkelijkste oplossing zou zijn om de voorrangswegen hier in de verschillende richtingen (dwars en recht) gelijk te trekken (dus niet andere regels voor voetgangers, fietsers, auto's) of beter nog om deze weg een eenrichtingsuitrit te maken voor auto's. Ingang dan bij de Industriestraat.

TU Delft info bord

veiligheid auto 04-03-2014

Als je met de auto vanuit de Van Barenstraat of Lausbergstraat wil oversteken naar de Jaffalaan en je kijkt naar rechts de Rotterdamseweg in om te kijken of er auto's aankomen, dan belemmerd het info bord met de TU plattegrond het zicht.

Rotonde Delflandplein

veiligheid auto 06-03-2014

Deze rotonde is levensgevaarlijk. Dagelijks zijn er bijna-ongelukken. Dit komt door een aantal oorzaken. 1: fietsers mogen zowel linksom als rechtsom over de rotonde, wat erg verwarrend is voor automobilisten. 2: De hele lay-out van de rotonde zorgt voor weinig overzicht voor automobilisten. 3: De curve en breedte van de rotonde zorgen ervoor dat automobilisten de rotonde met hoge snelheid kunnen nemen. Oplossing: Terug naar de oude situatie, namelijk een kruispunt met stoplichten!

Dichte uitvoegstroken Voorhofdreef

veiligheid auto 06-03-2014

Op de Voorhofdreef zijn de uitvoegstroken nu verboden om op te rijden. Hierdoor moet afslaand verkeer midden op de rijbaan snelheid minderen tot bijna stilstand om de korte 90 graden bocht te kunnen nemen. Doordat men nog relatief ver verwijderd is van de kruisende fietsstrook is het heel moeilijk om te zien of er fietsers aankomen. Dit heeft als gevolg dat sinds het afsluiten van de uitvoegstroken veel meer fietsers over het hoofd worden gezien, m.a.w. er gebeuren nu véél meer ongelukken. Oplossing: uitvoegstroken weer toegankelijk maken. Dan heeft uitvoegend verkeer ruim de tijd om te zien of er fietsers aankomen.

bumperkleven en willekeur

veiligheid auto 08-03-2014

Politie controleert op het viaduct regelmatig de snelheid van het verkeer wat Delft in komt. Hierbij moet het verkeer 70km/u rijden. Vorige week heb ik staan kijken en vreemd genoeg werden er alleen motorrijders staande gehouden en bekeurd. Het was soms zo vreemd dat een ander voertuig (een niet motorfiets) een motorfiets onder de ogen van de politie op het laatste moment inhaalde, dus een hogere snelheid moest hebben dan die motorfiets, niet staande werd gehouden en de bewuste bestuurder van de motorfiets wel en ook een bekeuring uitgereikt kreeg. Ook zag ik regelmatig dat veel voertuigen bij elkaar maar ook bij motorrijders aan het bumperkleven waren, hier werd niet op bekeurd terwijl die gevaar zetting acuter is dan te snel rijden. Oplossing: handhaven op snelheid voor alle bestuurders en ook optreden tegen alle andere overtredingen. Anders geen snelheidscontrole op het viaduct uitvoeren

Inrijverbod?

auto borden 09-03-2014

Er staat een inrijverbod bord, maar automobilisten negeren het bord massaal. Het staat waarschijnlijk te hoog, en handhaving gebeurt zelden. Een zinloos bord dus.

Onduidelijke bebording

auto borden 18-03-2014

De bebording op deze kruising is niet geheel duidelijk, waardoor bestuurders van verschillende richtingen zouden kunnen denken dat ze voorrang hebben, met onveilige situaties tot gevolg.

Fietsers rijden tegen het verkeer in

veiligheid auto 18-03-2014

De Geerweg is ook voor fietsers éénrichtingsverkeer, waarschijnlijk doordat de straat zo smal is. Helaas lijkt niemand zich hier wat van aan te trekken, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.

Rechts gaat voor

veiligheid auto 18-03-2014

Op de Schieweg geldt nu al een tijd een snelheidslimiet van 30km/h. Dit heeft al wel iets effect gehad op het voorrang verlenen, maar nog steeds rijden auto's hier met 50 of harder, waarbij het vaak lijkt dat ze niet weten dat verkeer van rechts voor gaat.